Asset Publisher Asset Publisher

Uroczysko Kołatek

Uroczysko Kołatek to nietypowa ścieżka edukacyjna. Zamiast wyznaczonej trasy dajemy do dyspozycji wyznaczony obszar nazywany obszarem edukacji przyrodniczo-topograficznej.

Udostępniony teren jest naprawdę multifunkcyjny. Może służyć do uprawiania aktywności na świeżym powietrzu, szczególnie polecamy marsze i biegi  na orientację, do nauki czytania map, do prowadzenia przyrodniczych zając terenowych oraz do wypoczynku z rodziną i odkrywania ciekawostek lokalnego krajobrazu.

 

Korzystający z obszaru dostają do dyspozycji szczegółową mapę topograficzną, która zapewnia orientację w ternie i zachęca do własnej aktywności. Na mapie zaznaczone są ciekawe punkty, warte obejrzenia. Są to zarówno punkty umożliwiające zapoznanie się z funkcjonowaniem ekosystemu leśnego, sposobem gospodarki leśnej, ekosystemów innych niż leśne a zwłaszcza tak ważnych obecnie ekosystemów podmokłych, jak również dotyczące historii mikroregionu, jego tradycji kulturowych.Obszar jest nieformalnie podzielony na dwie strefy.

W skład pierwszej strefy wchodzi parking leśny z miejscem odpoczynku oraz możliwością realizacji zajęć terenowych z uczniami, punkt edukacyjny pt. „Torfowisko przejściowe", ślady osady wiejskiej oraz legendarne „Diabelskie kamienie".

Dalsza część Uroczyska przystosowana jest dla bardziej zaawansowanych piechurów oraz pasjonatów marszów i biegów na orientację. Łączna powierzchnia obszaru edukacyjnego obejmuje 5 km 2 terenu zróżnicowanego pod względem pokrycia szatą rośliną, uwilgocenia oraz rzeźby terenu. Obiekt funkcjonuje od 2000 roku a w 2010 roku przeszedł rewitalizację oraz aktualizację mapy topograficznej.

Uwaga!!

Informujemy, że w lesie z przyczyn naturalnych mogą powstać różne przeszkody: wywroty, złomy, złamane konary drzew. Ewentualne uszkodzenia naszych obiektów można zgłaszać pod nr tel. (89) 519 2003

Przypominamy także, że odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń zlokalizowanych w naszych obiektach turystycznych i edukacyjnych ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują w/w urządzenia na odpowiedzialność opiekunów.