Asset Publisher Asset Publisher

Domy dla kaczek

Obiekty małej retencji wzbogaciły się tej wiosny o nowe miejsca lęgowe dla kaczek.

Zrealizowane w końcu 2012 roku w ramach projektu pt. Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych, malownicze stawy śródleśne sukcesywnie wtapiają się w otoczenie. Przestały już przypominać wielki plac budowy. Brzegi porosła roślinność zielna. Jesienią leśnicy obsadzili je krzewami, które zwiększą bioróżnorodność oraz atrakcyjność najbliższej okolicy zbiorników.

Teraz przyszła pora na sztuczne gniazda dla kaczek. Tuż przed nadejściem wiosny, kiedy zbiorniki wodne pokryte były jeszcze lodem, wolontariusze z zaprzyjaźnionego KŁ „Batalion" montowali wiklinowe kosze dla kaczek. Do każdego kosza włożono trochę ziemi i suchej trawy „na dobry" początek. Mamy nadzieję, że te ekskluzywne domki spodobają się nowym lokatorkom i nastąpi inwazja krzyżówek na naszych obiektach retencyjnych.