Asset Publisher Asset Publisher

Zimowe Ptakoliczenie

Wspólne obserwowanie ptaków to świetna okazja do ćwiczenia zmysłu obserwacji i poznawania najbliższego otoczenia - do takich wniosków doszli w piątek 27-ego stycznia uczestnicy akcji Zimowego Ptakoliczenia

Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach) jest coroczną akcją, której inicjatorem jest OTOP . W czasie akcji każdy może notować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park. Liczenie przeprowadzić można indywidualnie, w gronie znajomych, czy też podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem.

W wyniku współpracy Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku oraz Nadleśnictwa Olsztynek udało się wspólnie z dzieciakami przeprowadzić  obserwacje ornitologiczne na ternie olsztyneckiego skansenu w ramach ogólnopolskiej akcji liczenia ptaków. Grupa adeptów ornitologii przekonała się, że zimą awifauna  potrafi zadziwić mnogością gatunków. Oprócz spodziewanych srok, gawronów i mazurków udało się zaobserwować gile , trznadle, strzyżyka, czyże, sójki a prawdziwą sensacją okazał się przechadzający się nad brzegiem rzeczki Młynówki brodziec samotny. Zajęcia poprowadził Bogdan Brewka, pracownik nadleśnictwa i doświadczony ornitolog. Grupa była wyposażona w  profesjonalną lunetę oraz lornetki . Okazało się, że  obserwacja ptaków to wielka przygoda i mnóstwo emocji .