Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

RDLP w Olsztynie jest posiadaczem certyfikatu PEFC nr CSL/1051/2017 wydanym przez UDT-CERT,potwierdzającego prowadzenie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. 100% surowca certyfikowane przez PEFC"

W wyniku przeprowadzonego audytu wznawiającego certyfikat gospodarki leśnej w systemie PEFC wszystkie nadleśnictwa na terenie RDLP Olsztyn otrzymały certyfikat o nr. CSL/1051/2017, wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego. Okres obowiązywania certyfikatu: od 16.08.2017 do 15.08.2020 roku.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celemjej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.

 

Resources to get