Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżki Przyrodnicze

Ścieżki edukacyjne umożliwiają samodzielne poznawanie lasu oraz pracy leśników. Wyznaczone w terenie trasy, barwne tablice z interesującymi informacjami oraz elementy małej architektury dają możliwość odbycia fascynujących wycieczek i miłego spędzenia czasu wśród zieleni.

Ścieżka przyrodnicza „Wzgórza Dylewskie"


Ścieżka przebiega przez najciekawsze fragmenty lasów będących pod opieką Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ze względu na szczególne walory przyrodnicze oraz malownicze ukształtowanie terenu obszar ten jest jednocześnie Parkiem Krajobrazowym. Trasa liczy niecałe 2 km długości. Spacer wyznaczonym szlakiem pozwoli Państwu zapoznać się z tajemnicami przyrody oraz tajnikami pracy leśników.
Na początku trasy znajduje się parking, na którym można zaparkować zarówno samochód osobowy jak i autokar. Nieopodal  szczyty Góry Dylewskiej usytuowana jest malownicza polana stanowiąca doskonałe  miejsce na piknik. Należy jednak pamiętać, że ze względu na bezpieczeństwo lasu trzeba zgłosić zamiar rozpalenia ogniska do nadleśnictwa lub leśniczego. Po zakończonym pikniku ogień należy dokładnie ugasić.
Tematyka tablic:
1.Tablica wprowadzająca na ścieżkę
Zawiera mapę ścieżki oraz podstawowe informacje o Wzgórzach Dylewskich
2. Nadleśnictwo Olsztynek
Tablica zawiera podstawowe informacje dotyczące terenu Nadleśnictwa Olsztynek
3. Uszkodzenia drzew
tablica pokazuje rodzaje uszkodzeń drzew , które możemy zaobserwować podczas spaceru po ścieżce.
4. Gatunki drzewiaste
tablica ma za zadanie pomoc w nauce rozpoznawania gatunków drzew rosnących w okolicy
5. Zwierzęta ,które można spotkać na trasie
tablica z rysunkami pokazującymi mieszkańców lasu
6. Przebudowa drzewostanu
Tablica wyjaśnia jak leśnicy poprawiają kondycje i jakość drzewostanów na gruntach porolnych
7. Bagienko
Tablica omawia rolę wody w lesie oraz pokazuje proces sukcesji małych zbiorników wodnych
8. Ochrona lasu
Dzięki tej tablicy można dowiedzieć się co zagraża drzewom i zobaczyć jak wyglądają „mali niszczyciele"
9. Grzyby inaczej
Tablica zapoznaje z rolą martwego drewna w lesie oraz pomaga w poznaniu organizmów z nim związanych
10. Ptaki i nietoperze w lesie
Dzięki tej tablicy dowiesz się skąd się biorą dziuple i kto w nich mieszka.
11.Następstwo pokoleń.
Tablica odpowiada na pytanie skąd bierze się las. Czy las się sieje czy też sadzi?
12.Rezerwat „Jezioro Francuskie"
Tablica z informacjami dotyczącymi rezerwatu.
13.Urządzenia łowieckie
Z tablicy dowiesz się jak leśnicy wraz z myśliwymi dbają o zwierzęta zamieszkujące las.
14.Drewno –ekologiczny surowiec i materiał.
Dzięki tej tablic dowiesz się jak jest zbudowane drewno i jak je wykorzystujemy w codziennym życiu.
15. Słupek oddziałowy.
Tablica zawiera informacje jak można zorientować się w lesie.
16.Odnowienie lasu.
Tablica przedstawia zależności miedzy rodzajem i strukturą lasu a rodzajem gleby na jakiej rośnie.
17. Zakończenie trasy.


Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Uroczysko Napromek".

Ścieżka znajduje się w sąsiedztwie leśniczówki Napromek. Zróżnicowany teren, przez który biegnie trasa pozwala na poznanie walorów przyrodniczych Wzgórz Dylewskich. Tłem ścieżki są lasy leśnictwa Napromek, w których odbywa się zrównoważona gospodarka leśna. Część tablic rozmieszczonych na trasie przybliża prace leśników, inne pokazują różnorodność przyrodniczą rejonu Wzgórz Dylewskich. Tablice, oprócz bogatych informacji zawierają interesującą szatę graficzna, która ma za zadnie ułatwić nauczycielom samodzielne prowadzenie zajęć edukacyjnych na ściecze jak równie umożliwić lepsze przyswajanie informacji odwiedzającym Wzgórza Dylewskie turystom. Ze względu na niezwykłe walory przyrodnicze w 1994 roku obszar Wzgórz Dylewski został przekształcony w Park Krajobrazowy. Ochroną objęto obszar o powierzchni 71,5 km2 z czego ponad polowa porośnięta jest lasami. tablice swoja tematyka obejmują zagadnienia związane z ochroną przyrody, pokazują rośliny i zwierzęta występujące w okolicy oraz opisują pracę leśników. Trasa zaczyna się i kończy przy Leśniczówce Napromek. jest tam miejsce na ognisko, ławki, wiata oraz polna nadająca się do organizacji pikniku i zabaw na świeżym powietrzu. przy leśniczówce funkcjonuje również Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt.
Ścieżka doskonale nadaje się do samodzielnego prowadzenia zajęć przyrodniczych przez opiekunów i nauczycieli.

W przypadku specjalnych potrzeb oraz organizacji ogniska lub korzystania z wiaty należy odpowiednio wcześniej skontaktować się z Leśniczym Leśnictwa Napromek Lechem Serwotką tel.(89) 645 82 41 lub kom.660 477 113

Uwaga!!

Informujemy, że w lesie z przyczyn naturalnych mogą powstać różne przeszkody: wywroty, złomy, złamane konary drzew. Ewentualne uszkodzenia naszych obiektów można zgłaszać pod nr tel. (89) 519 2003

Przypominamy także, że odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń zlokalizowanych w naszych obiektach turystycznych i edukacyjnych ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują w/w urządzenia na odpowiedzialność opiekunów.