Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym

Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek

11-015 Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35

tel. 89 5192003, fax. 89 5191913,  e-mail: olsztynek@olsztyn.lasy.gov.pl

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

dzierżawę nieruchomości położonej w Nadleśnictwie Olsztynek, obręb Olsztynek, Leśnictwo Marózek w oddziale 255 pododdz. cz. f, g, h, j, l w celu prowadzenia leśnego pola biwakowego na okres 15 lat w latach 2018-2032


Inwnetaryzacja populacji dzika

Inwnetaryzacja populacji dzika

Zapraszamy do udziału w inwentaryzacji dzika .

W związku z Decyzją nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 września 2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych oraz zgodnie z pismem RDLP w Olsztynie z dnia 05.10.2016 o znaku spr. ZP.7310.6.2016, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek wszystkie osoby chętne i zainteresowane tematem inwentaryzacji dzika zapraszamy do aktywnego udziału w niniejszej inwentaryzacji.

W związku z tym Nadleśnictwo Olsztynek informuje, że:

Termin inwentaryzacji ustalono na21 i 22 października 2016. Inwentaryzacja będzie odbywała się z podziałem na 2 zespoły inwentaryzacyjne, które będą wykonywać pędzenia próbne równolegle w dwóch obrębach Nadleśnictwa Olsztynek: Olsztynek, Grunwald. Zbiórki zespołów inwentaryzacyjnych ustalono w następujący sposób:

Obręb Olsztynek:

21 października 2016 godz. 7.30 Gospodarstwo Szkółkarskie Mielno

22 października 2016 godz. 7.30 Leśniczówka Leśnictwa Maróz,

Maróz 30 11-015 Olsztynek

Obręb Grunwald

21 października 2016 godz. 7.30 Parking w Gierzwałdzie (centrum wsi)

22 października 2016 godz. 7.30 Leśniczówka Leśnictwa Napromek,

Napormek 16 14-123 Wygoda

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 19.10.2016 z podaniem terminu oraz obrębu w którym będą Państwo inwentaryzować dzika. Kontakt st. spec. ds. łowiectwa Justyną Haładaj tel.(89) 519 42 89 lub e-mail: justyna.haladaj@olsztyn.lasy.gov.pl


Leśny monitoring

Leśny monitoring

Monitoring prowadzony jest przez Nadleśnictwo Olsztynek ul. Mrongowiusza 35 11-015 Olsztynek. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż Nadleśnictwo jest jednocześnie Administratorem tych danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu Nadleśnictwa, obejmującą powierzchnię około 19 tys. ha. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Zgodnie z powyższą Ustawą posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

 


Uwaga! Odwołujemy zakaz wstępu do lasu!

Uwaga! Odwołujemy zakaz wstępu do lasu!

W związku z usunięciem w drzewostanach szkód, które stwarzały zagrożenie dla  zdrowia i życia ludzi,  okresowy zakaz wstępu do lasów  w granicach Leśnictw Maróz i Waplewo został odwołany  z dniem 01.09.2015 r.  W związku z tym zapraszmy na leśne ścieżki.

 

podstawa prawna: art.26 ust.3 pkt1 ustawu z dn. 28 września 1991 r. o lasach (dz.U.2014 poz.1153, z poźn.zm.)