Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Olsztynek
Nadleśnictwo Olsztynek
tel.: (89) 519 20 03
fax: (89) 519 19 13

ul. Mrongowiusza 35
11-015 Olsztynek
Numer rachunku bankowego
BOŚ SA o/Olsztyn
17 1540 1072 2001 5011 6440 0001

NIP 739-000-19-78

Regon 510 543 183

Nadleśniczy
Dariusz Krzyżanowski
tel.: (89) 519 20 03
Zastępca Nadleśniczego
Danuta Mikielska
tel.: (89) 519 42 87
Główny Księgowy
Bożena Czaplińska
tel.: (89) 519 42 84
Inżynier Nadzoru
Jarosław Opas
tel.:(89) 519 42 85

Dział Gospodarki Leśnej

Agnieszka Jurkiewicz
specjalista ds. stanu posiadania ochrony przyrody i zamówień publicznych
Tel.: (89) 519 42 76
Piotr Rogowski
st. specjalista ds. zagospodarowania lasu i ochrony p-poż.
Tel.: (89) 519 42 75
Artur Muł
specjalista ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: (89) 519 42 81 kom. 516 151 098
Dagmara Monińska
specjalista ds. gospodarki towarowej
Tel.: (89) 519 42 86
Karol Ostromecki
referent ds. edukacji leśnej i łowiectwa
Tel.: 89 519 42 89

Dział Finasowo-Ksiegowy

Renata Kaźmierczak
st. specjalista ds. księgowych
Tel.: (89) 519 42 88
Rafał Draszek
specjalista ds. infastruktury i eksploatacji
Tel.: (89) 519 42 81
Monika Kejner
kasjer
Tel.: (89) 519 42 79

Posterunek Straży Leśnej

Bogdan Burda
komendant
Tel.: (89) 519 42 78
Mirosław Cholewiński
strażnik leśny
Tel.: (89) 519 42 78

Stanowisko ds. pracowniczych

Anna Waraksa - Wiciel
spec. ds. pracowniczych
Tel.: (89) 519 42 90

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Bogdan Brewka
sekretarz
Tel.: (89) 519 42 77
Ireneusz Klewiado
specjalista ds. budownictwa i logistyki
Tel.: 660 477 127

Stanowisko ds. Promocji i Edukacji – Rzecznik Prasowy

Agnieszka Jurkiewicz
specjalista ds. stanu posiadania, ochrony przyrody i zamówień publicznych
Tel.: (89) 519 42 76