Wydawca treści Wydawca treści

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Napromek

Ośrodek Rehabilitacji znajduje się przy Leśniczówce Napromek w Gminie Lubawa. Trafiają do niego zwierzęta ranne lub chore. Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji ssaków ale przyjmuje wszystkich potrzebujących pacjentów.

Ośrodek rehabilitacji dla zwierząt łownych i prawnie chronionych działa od 2001 roku i posiada wszystkie niezbędne zezwolenia Ministra Środowiska. Jest pod stałym nadzorem weterynaryjnym. Oraz regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Funkcjonowanie Ośrodka polega na przyjmowaniu zwierząt wymagających pomocy, udzieleniu im opieki weterynaryjnej, przetrzymywaniu ich do uzyskania pełnej samodzielności, a na koniec wypuszczeniu do środowiska naturalnego.
Najczęstszymi pacjentami ośrodka są sarny, myszołowy, bociany,  sowy, dziki oraz jeże.
Inną ważną funkcją Ośrodka jest edukacja ekologiczna. Obecność dzikich zwierząt daje niepowtarzalną okazję do ich obserwacji Kontakt z pacjentami Ośrodka jest silnym przeżyciem emocjonalnym
Cele edukacyjne Ośrodka to:
* poznanie gatunków zwierząt zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie,
* uzmysłowienie ludziom, że zagrożenia cywilizacyjne dotyczą wszystkich gatunków, a nie wyłącznie prawnie chronionych,
* nauczenie zasad postępowania z dzikimi zwierzętami,
* promocja aktywnych metod ochrony przyrody.